Sesiynau hyfforddi Clwb Pêl-droed Felinfach i ferched yn dychwelyd heno (5ed o Fedi)

Mae nos Lun yn gyfle i ferched ifanc ddatblygu eu sgiliau peldroed!

gan Rhodri Jones

Mae Huddle yn dychwelyd ar ddydd Llun 5ed o Fedi rhwng 5:30 a 6:30pm ar gyfer Merched rhwng 4-11 oed.
Mae croeso i aelodau newydd ond bydd angen cofrestru o flaen llaw trwy’r ddolen isod
https://www.fawtrust.cymru/…/huddlepoweredbywee…/huddle/
(Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ar gae chwarae Felinfach)

Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal bob nos Lun am nifer o wythnosau os oes rhywun am ymuno yn yr hwyl!

?⚫?

– – – – – – – – –

Hefyd-

DIGWYDDIAD NEWYDD
Dydd Llun yma bydd y clwb yn dechrau sesiynau pêl-droed wythnosol newydd i unrhyw ferched rhwng 12-16 oed. Does DIM angen cofrestru, dim ond troi lan, chwarae, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd (£1 y sesiwn)