Cwrdd â’r Criw – Swyddogion newydd CFfI Felinfach!

Dewch i nabod swyddogion newydd CFfI Felinfach eleni…

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.24-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.31-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.37-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.45-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.55-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.17.07-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.17.15-1
Screenshot-2022-09-09-at-12.17.20-1
304844063_5119787664815708-1

Cwestiwn ac ateb gyda Swyddogion newydd CFfI Felinfach…


Cadeirydd – Mared Jones

Hoff gêm yn noson sosial? Her y fainc

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cymdeithasu gyda chyd-aelodau

Hoff gystadleuaeth Sir? Rali

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Ennill tîm barnu stoc yn Rali 2022, ac wrth gwrs ennill y rali hefyd!

Ffaith ddiddorol? Cwblhau gradd 8 ar y delyn a’r piano, neu yn fwy diddorol byth…ma fy mysedd i yn double jointed!

Is-gadeirydd – Gwern Thomas

Hoff gêm yn noson sosial? Her y balŵn

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cael cyfleoedd bysen i byth yn cael fel arall, er enghraifft cyfle i fynd i’r Alban ym mis Hydref.

Hoff gystadleuaeth Sir? ATV yn Niwrnod Maes y Sir

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Ennill Rali a chael fod yn is-gadeirydd clwb!

Ffaith ddiddorol? Fi’n godro defed

Ysgrifennydd – Ffion Evans

Hoff gêm yn noson sosial? Knight, Cavalier a Jockey

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Joio gyda chyd-aelodau

Hoff gystadleuaeth Sir? Rali

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Cynrychioli’r clwb mewn cystadlaethau Sirol a Chenedlaethol

Ffaith ddiddorol? Fi yw’r 3ydd genhedlaeth i ymuno gyda’r busnes teuluol  Evans Bros, ond y ferch gyntaf i wneud!

Ysgrifennydd Cofnodion – Alaw Mair Jones

Hoff gêm yn noson sosial? Wheelbender

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cydmeithasu gydag aelodau o bob oedran

Hoff gystadleuaeth Sir? Cystadleuaeth yr adloniant

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Cael fy ngwneud yn Aelod Iau FfCCFfI yn 2018 a bod yn rhan o Faes G yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddar.

Ffaith ddiddorol? Fi’n gallu gwnïo a gwau!

Trysorydd – Iwan Jenkins

Hoff gêm yn noson sosial? Wheelbender

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cymdeithasu bob nos Lun

Hoff gystadleuaeth Sir? Tractor a Loader

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Ennill Rali Tregaron a leni ‘to!

Ffaith ddiddorol? Fi’n joio peint ond yn casáu Jagermeister!

Trefnydd Rhaglen – Owain Thomas

Hoff gêm yn noson sosial? Knight, Cavalier a Jockey

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cael cyfle i gystadlu mewn amryw gystadlaethau

Hoff gystadleuaeth Sir? Hanner Awr o Adloniant

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Ennill actor gorau dan 16 yn yr Hanner Awr o Adloniant

Ffaith ddiddorol? Fi’n yfed rhwng 3-6 peint o laeth bob dydd

Gohebydd y Wasg – Alaw Fflur Jones

Hoff gêm yn noson sosial? Mae’r arweinydd yn dweud…

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Creu ffrindie oes a derbyn y profiade gore!

Hoff gystadleuaeth Sir? Eisteddfod Sir

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc?  Aelod Iau y Flwyddyn CFfI Ceredigion, Cymru ac FfCCFfI

Ffaith ddiddorol? Dwi wedi gwersylla gyda llewod yn y saffari… a dwi dal yn fyw!

Gohebydd y Wasg – Sion Wyn Evans

Hoff gêm yn noson sosial? Wheelbender

Peth gore am fod yn aelod o CFfI Felinfach? Cael cystadlu mewn amryw o wahanol gystadlaethau a gwneud ffrindiau newydd

Hoff gystadleuaeth Sir? Rali

Atgof sy’n gwneud ti’n falch o fod yn Ffarmwr Ifanc? Mynd ar daith hwylio dan adain rhaglen ryngwladol CFfI Cymru yn ystod yr haf

Ffaith ddiddorol? Weles i Gemma Collins yn Eisteddfod Tregaron

CFfI Felinfach yn dechrau nol!

Wyt ti rhwng 10-28 oed ac yn ffansio cwrdd â ffrindie newydd? Dysgu sgiliau newydd? Mynd ar dripiau? Chwarae chwaraeon? Gweithio fel tîm? A cael lot o chwerthin a sbort!

Wel dere i ymuno â CFfI Felinfach nos Lun nesa, 12 Medi am 7:30 yn Neuadd Felinfach.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd!

Ishe gwybod mwy? 

Am fwy o wybodaeth, paid ag oedi â chysylltu gyda Mared Jones ar 07527618253.