Aelod Iau a Hyn y Flwyddyn CFfI Felinfach

Cyhoeddi Aelod Iau a Hyn y flwyddyn a chroesawi aelodau newydd

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones
9B65C0DD-037F-4636-91AF

AELOD IAU a HYN CFFI FELINFACH

Llongyfarchiadau mawr i Sion Morgans am ennill Aelod Iau y Flwyddyn, ac i Ianto Jones a Mared Fflur Jones am ennill Aelod Hyn y Flwyddyn. Da iawn chi gyd!

SOSIAL

Braf iawn hefyd oedd croesawi llond neuadd o aelodau hen a newydd i’n noson Sosial heno – 43 i gyd.

Diolch enfawr i Rhiannon Davies, Brenhines y Sir am ymuno gyda ni, ond yn bwysicach fyth am gadw trefn arnom ni gyd!

Rhwng y Knight, Cavelier a Jockey, sbinio’r caead tin swîts a her y balŵn, ma’n saff dweud bod yr aelodau wedi joio mas draw! Y gêmau sosial perffeth i groesawi, ac i ddod i nabod aelodau newydd.

Gorffenwyd y noson gyda chyfarfod, peint o sgwash a gwledd o ddanteithion – llwyr hanfodol ar ôl gŵd chwysad, credwch fi!

Edrychwn ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod – blwyddyn llawn cymdeithasu, cystadlu a chwerthin rwy’n siŵr!