Athro Newydd

Mr Derbyshire yn cychwyn swydd newydd.

Plant Ysgol Ciliau Parc
gan Plant Ysgol Ciliau Parc

Yn mis Medi 2022 dechreuodd Mr Derbyshire ei swydd newydd yn Ysgol Ciliau Parc. Erbyn hyn mae Mr Derbyshire 10 wythnos i mewn i’w swydd yn dysgu dosbarth Gwalia, sef dosbarth blwyddyn 3 a 4.

Fel disgyblion yn Ysgol Ciliau Parc rydym yn fusneslyd iawn ac ar bigau’r drain eisiau dod i adnabod ein hathro newydd, felly holon ni rai cwestiynau iddo.

Lili-Wen: Croeso i Ysgol Ciliau Parc, ond dwi yma i ofyn y cwestiynau pwysig. I ble wyt ti’n hoffi teithio?

Mr Derbyshire: Wel, dwi’n hoff iawn o deithio i draeth Mwnt.

Gwenno: Beth yw dy hoff fwyd?

Mr Derbyshire: Bydd rhaid i mi ddewis pryd 3 chwrs. I ddechrau dwi’n hoffi ‘prawns’. Fel prif gwrs byddaf yn dewis ffiled o stêc a sglods, a fy hoff bwdin yw crymbl mwyar duon, mmmmmm.

Elin: Cŵl, mae’r holl sôn am fwyd yn fy ngwneud yn llwglyd! Cwestiwn nesaf, beth yw dy hoff anifail?

Mr Derbyshire: Ci yw fy hoff anifail.

Henry: Wel dyna ddiddorol, a diolch am dy amser Mr Derbyshire.

Rydym yn gobeithio bod Mr Derbyshire wedi mwynhau ei wythnosau cyntaf yma yn Ysgol Ciliau Parc a phob lwc iddo.

Ysgrifennwyd yr adroddiad gan Elin, Henry, Lili-Wen a Gwenno, blwyddyn 5 a 6 Ysgol Ciliau Parc.

Dweud eich dweud