Helfa Santes Dwynwen

Chwilio dyfal am lwyau caru yn Aberaeron!

gan Mair Jones
ED52AFFB-A329-435B-A21D

Llwy Garu ar Bont y Cariadon!

Dros y penwythnos ymddangosodd dros hanner cant o lwyau caru pren mewn gwahanol leoliadau yn y dref! Gosodwyd tasg i bobl y dre i ddod o hyd i bedair llwy a fyddai’n sillafu’r gair CARU.
Trefnwyd y gweithgaredd i godi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Santes Dwynwen. Ewch ati. Dyw hi ddim yn rhy hwyr!
Am fwy o wybodaeth ewch i Facebook – ‘Straeon Aberaeron.’

Dweud eich dweud