Cerdd dantwyr o fri !

Llwyddiant yn Llanymddyfri

Alwena Williams
gan Alwena Williams

Llongyfarchiadau i Alwena Owen a Betrys Llwyd Dafydd ar ennill y 3ydd wobr yn y Ddeuawd cerdd dant oed 14-19 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanymddyfri yr wythnos ddiwethaf. Pob lwc eto.