Clwb Garddio Aeron

Yr Hydref yn yr Ardd

Barbara Roberts
gan Barbara Roberts

Cafwyd noson ddifyr iawn yn ddiweddar yn Theatr Felinfach. Daeth Eleri Thomas o Aberaeron atom i ddangos sut i drin blodau. Roedd yn syndod i weld beth mae’n bosib i wneud gyda phwmpen, a doedd hi ddim wedi anghofio’r dynion chwaeth. Dyma sut i arddangos y genhinen.

Mae’r Clwb yn cwrdd bob mis ar nos Fercher. Croeso i chi ymuno â ni.