Diweddglo dramatig i ddarbi lleol

Aberaeron 18 – Llambed 17

gan Arwyn Davies

Y gorfoledd wrth i Aberaeron sgorio ar yr eiliad ola’

Parc Drefach yn darparu llwyfan arbennig i'r ddrama
Rhys Hafod yn creu gwaith celf gyda'i gamera
Sion Evans yn croesi am gais cyntaf Aberaeron
Tyrfa dda yn gwylio, er y tywydd oer

Mae gemau rygbi rhwng Aberaeron a Llambed ers sawl tymor wedi darparu tipyn o gyffro a chanlyniadau agos, ond does dim un o’r gemau hynny’n medru curo’r ddrama oedd yn perthyn i’r diweddara yn y gyfres ddydd Sadwrn diwetha’ ar Barc Drefach.

Fe ddaeth tyrfa dda o ochrau Llambed ag Aberaeron –  a thu hwnt – i wylio’r ornest rhwng dau dîm yn agos at frig Cynghrair 3A y Gorllewin o Bencampwriaeth Undeb Rygbi Cymru.

Er i’r amodau fod yn heriol iawn ar adegau, yn dilyn cawod drom o gesair hanner ffordd drwy’r gêm, fe wnaeth y ddau dîm darparu gêm wnaeth gadw’r tensiwn hyd yr eiliad ola’.

Aberaeron gafodd y dechreuad gorau wrth i bwysau arwain at ddiffyg disgyblaeth yn rhengoedd yr ymwelwyr, gyda Rhodri Jenkins yn manteisio wrth lanio cic gosb gampus o ochr dde’r cae i agor y sgorio.

Fe wnaeth Llambed ymateb yn gryf wrth groesi ddwywaith o fewn ugain munud wedi manteisio ar daclo gwan annodweddiadol gan y gwylanod. Y cefnwr peryglus Rhys Douglas, a’r maswr Osian Jones groesodd am y ceisiau, ond methu wnaeth y maswr gyda’r ddau drosiad -yr ail fethiant yn dilyn ymdrech arbennig gan y mewnwr Tudur Jenkins i daro’r gic lawr. Mewn gêm agos, ‘roedd pob gweithred yn arwyddocaol.

Cyn yr hanner, fe lwyddodd Aberaeron i adennill y momentwm, ac yn dilyn cyfnod o chwarae grymus arall gan y pac a fu’n effeithiol ac yn gorfforol drwy’r gêm, fe groesodd Sion Evans am drosgais i ddod â’r sgôr yn gyfartal ar yr hanner.

Y tensiwn yn cynyddu

Prin oedd modd chwarae rygbi llyfn a deniadol ar hyd y tri-chwarteri yn yr ail hanner wrth i’r cae droi’n llithrig a thrwm wedi’r gawod o gesair. Wedi deg munud o chwarae, fe gafodd maswr Aberaeron cyfle i ychwanegu at sgôr Aberaeron yn dilyn trosedd gan Lambed ychydig o fewn i’w hanner eu hunain. ‘Roedd yn edrych yn debyg mai’r gic arbennig yna gan Rhodri Jenkins fyddai’r gwahaniaeth rhwng y dau dîm wrth i’r sgôr barhau’n 13-10 i’r tîm cartre’ tan y munud olaf. Daeth rhes o giciau cosb yn erbyn Aberaeron â Llambed yn agos i’r llinell, a rhuthr grymus gan bac Llambed y tro hwn yn arwain at gais o dan y pyst i’r wythwr Brynmor Jones. Gydag Osian Jones yn ychwanegu’r ddau bwynt i agor bwlch o bedwar pwynt, ‘roedd y ddau set o gefnogwyr yn credu fod y fuddugoliaeth am fynd i’r ymwelwyr.

Ond, ‘roedd amser i ail ddechrau’r gêm, ac er clod i’r gleision, fe godwyd yr ymdrech, acwedi ennill cic gosb o’r ail ddechrau, fe anelodd Rhodri Jenkins am y gornel i roi cyfle am un ymosodiad arall. O’r llinell, fe ymunodd y tîm cyfan yn yr hyrddiad, gan wthio Dafydd Lloyd yn fuddugoliaethus dros y llinell a golygfeydd o lawenydd ymhlith a chwaraewyr a’u cefnogwyr.

Mwy plîs?

Dyma rygbi lleol ar ei orau, ac mae disgwyl ymlaen yn barod at yr ail gyfarfod o’r tymor yn Llambed ym mis Ebrill.