Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Gruff-Arwyddo

Pêl-droedwr Penigamp!

Ffion Evans

Gruff yn arwyddo i Academi Clwb Pêldroed Caerdydd
Y-garfan-Crymych

Diweddglo digon boddhaol i’r tymor

Haydn Lewis

Aberaeron 27 – 37 Dinbych y Pysgod

Dathlu Ysgol Gynradd Dihewyd

Plant Ysgol Dihewyd

Trefnu digwyddiadau i ddathlu ein Ysgol NI!
Y-Cyhoeddiad-x

Cribyn yn dathlu

Euros Lewis

Ymgyrch lwyddiannus o ran arian, aelodau a newid a chryfhau cymdeithas

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30, 1 Mehefin (£10: plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim.)

Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30, 1 Mehefin (£10 - plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim)

Corâl Aberaeron Cyngerdd prom Mehefin

19:30, 1 Mehefin (£10 - plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim)

Poblogaidd wythnos hon

Fuoch chi yn Ysgol Gynradd Felinfach?

Delyth Morgans Phillips

Mae Ysgol Gynradd Felinfach angen eich help chi – i ddiogelu ei hanes.
Dafydd-Iwan-Twitter-credit

‘Ysgol Cribyn O Bwys I Bawb’ – Dafydd Iwan

Euros Lewis

Hwb i wythnos ola’r ymgyrch i arbed yr ysgol rhag ei gwerthu ar y farchnad agored
Dafydd-1

Hwlffordd yn haeddu ennill

Haydn Lewis

Hwlffordd 47 – Aberaeron 27

Prosiect newydd – ‘O Syniad i Sgript’

Alaw Fflur Jones

Sgen ti syniad am ddrama? Dyma dy gyfle di…

Gŵyl pêl-droed ieuenctid Felinfach: diwrnod 1

Lowri Jones

Holl gyffro’r ŵyl o gae chwarae Clwb Pêl-droed Felinfach

Cyhoeddi cywydd cyn-ddisgybl Ysgol Cribyn i gefnogi’r ymgyrch i brynu’r adeilad

Un o’r plant olaf i gael addysg yn Ysgol Cribyn oedd Ianto Jones, neu Ianto Frongelyn
Ianto-Frongelyn-1

Cywydd yr hen Ysgol newydd

Euros Lewis

Rhyddhau ffilm i gefnogi’r ymgyrch i gyd-brynu Ysgol Cribyn
cefngowyr-aberaeron-rhys-bwtch

Ar frig y tabl

Haydn Lewis

Aberaeron 24 – 7 Aberteifi

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach