Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Pob £1 nawr werth £2 i’r Vale

Lowri Jones

Menter Tafarn y Vale wedi llwyddo i ddenu buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Adenydd: Darn buddugol Coron Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Alaw Fflur Jones o Glwb Felinfach yng Ngheredigion ddaeth i’r brig dros y penwythnos

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru a’r Gymraeg yn ystod Wythnos Llysgenhadon Cymru

Lowri Larsen

Dywed cynghorydd yng Ngheredigion y bydd y modiwlau o fudd i’r economi leol a thwristiaeth
Hwlffordd

Diwrnod i’w gofio ar Barc Drefach

Haydn Lewis

Aberaeron 19 – 7 Hwlffordd
Rhys-Jones-a-Bruce-Gaskell-1

Aberaeron yn ennill ar Barc OJ

Haydn Lewis

Llanybydder 0 – 68 Aberaeron

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Gig i’r G.I.G

16:00, 9 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Creu torchau Nadolig

14:00, 10 Rhagfyr (Angen archebu lle o flaen llaw)

Gig I’r G.I.G

19:30, 11 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Gig I’r G.I.G

19:30, 12 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Gig I’r G.I.G

19:30, 13 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Gig I’r G.I.G

19:30, 13 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Poblogaidd wythnos hon

Alaw a Ianto / Y Gadair a'r Goron

CFfI Felinfach yn gwneud y ‘Trebble’!

Janice Thomas

Dathliadau mawr wrth i aelodau’r clwb gipio’r prif wobrau yn Eisteddfod CFfI Ceredigion

Sefydlu rhwydwaith i gysylltu diwydiannau creadigol y gorllewin

Blaenoriaeth rhwydwaith Gorllewin Cymru Creadigol ydy canolbwyntio ar dwf y sectorau sgrin, cerddoriaeth, digidol ac ymchwil a datblygu

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth addysg ôl-16 yn y sir yn y dyfodol yw’r nod, medd Cyngor Sir Ceredigion

Yr ymdrech olaf un i achub y Bwcabus

Mae hi’n unfed awr ar ddeg ar y gwasanaeth, sydd i fod i ddod i ben ar Hydref 31

Noson blasu coffi

Baravin yn croesawu Coffi Coaltown
Eisteddfod

Eisteddfod Ysgol Ciliau Parc

Ffion Evans

Pawb yn mentro i’r llwyfan i berfformio!

Cyngor Sir Ceredigion yn agor ymgynghoriad ar gynllun cydraddoldeb

“Rwy’n credu bod ein Cynllun Cydraddoldeb drafft yn addas i’r diben, ond rwyf am wybod beth mae pobol eraill yn ei feddwl,” meddai un cynghorydd

Clwb Garddio Aeron

Barbara Roberts

Yr Hydref yn yr Ardd

Côr Cardi-Gân yn cyflwyno sieciau i elusennau

Nia Wyn Davies

Dwy elusen yn ddiolchgar o arian a godwyd gan y côr.
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach