Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Dioddefwyr stelcian “ddim yn teimlo’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n llawn gan yr heddlu”

“Roedd hawliau’r diffynnydd i weld yn bwysicach na fy rhai i,” meddai un dioddefwr wrth roi tystiolaeth i adolygiad gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Buddsoddiad sylweddol yn Nhafarn y Vale, “ased hollbwysig i’r gymuned”

Mae’r dafarn gymunedol wedi sicrhau buddsoddiad allweddol o £300,000 trwy Gronfa Perchnogaeth Gymunedol Llywodraeth San Steffan

Tafarn y Vale yn dathlu buddsoddiad sylweddol

Carys Mai

Sicrhau £300,000 trwy’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Angen Bod Yn Fwy Clinigol

Haydn Lewis

Aberteifi 19 – 15 Aberaeron

Busnesau Ceredigion heb adfer yn llwyr wedi Covid-19

Dywed 92% o fusnesau’r sir eu bod nhw wedi wynebu anawsterau yn sgil Covid-19, gan gynnwys gostyngiad yn nifer eu cwsmeriaid a’u refeniw

Llwyddiant i Dylan dros yr haf

Mair Jones

Bachgen 8 oed o Aberaeron yn bencampwr Triathlon Tristar.

Yn ôl ar y trywydd cywir

Haydn Lewis

Aberaeron 60 – 12 Doc Penfro

Camp Owen yn Eryri

Arwyn Davies

Owen a’i Driathlon Driphlyg

Gweithiwr o Geredigion yn cynrychioli Cymru mewn rhaglen ar waith ieuenctid gwledig

Lowri Larsen

Treuliodd Cara Jones, o Frynhoffnant, bythefnos yn yr Almaen gyda 77 o weithwyr ieuenctid ac arweinwyr eraill o 46 gwlad

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Carwyn

19:30, 10 Hydref 2023 (£14/£13/£12)

Draenen Ddu

19:30, 21 Hydref 2023 (£14/£13/£12)

Annie Cwrt Mawr

19:30, 7 Tachwedd 2023 (£12/£10/£8)

Ar Log a Dewi Pws

19:30, 11 Tachwedd 2023 (£12/£11/£10)

Poblogaidd wythnos hon

20230906_200853184_MFNR

Clwb Garddio Aeron

Barbara Roberts

Mis Medi yn Nyffryn Aeron

Blog byw Sioe Cynnyrch a Chrefft Ciliau Aeron

Alwen Thomas

Pwy fydd yn fuddugol ym mhob dosbarth?

Cyngor Ceredigion yn pasio Polisi Menopos i gefnogi ei weithwyr

“Er nad yw pawb sy’n mynd trwy’r menopos yn dioddef symptomau, bydd cefnogi’r rheiny sydd yn eu profi yn gwella eu profiad yn y gwaith”

Aberaeron ddim ar eu gorau

Haydn Lewis

Talacharn 25 – Aberaeron 19

Sefydlu côr Only Girls Aloud yn y gorllewin

“Gyda chymaint o ddiddordeb gan bobol ifanc yng Ngorllewin Cymru, roedd hwn yn teimlo fel y cam naturiol nesaf i ni”

Llanbed ac Aberteifi yn ildio gwobr ‘Ar dy feic’ i Aberaeron

claire hamer

Pa dref a gynhyrchodd y mwyaf o bŵer o’r beiciau sefydlog newydd?
1

Gêm o Ddwy Hanner

Haydn Lewis

Aberdaugleddau 22 – 30 Aberaeron
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach