Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Siom i Aberaeron yn Nhalacharn

Y Gwylanod yn colli’n ddramatig yn Nyffryn Tâf

Agor gerddi yn Temple Bar a chodi £2,600 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais

Bev Thomas

Roedd Irene Thomas eisiau helpu’r Apêl felly cafodd hi a’i chymydog Edna ddigwyddiad gardd agored dros un penwythnos

Medalau aur i Gymry ifanc ym Mhencampwriaeth Beicio Ffordd y Byd

Daeth Joshua Tarling a Zoe Backstedt i’r brig yn y rasys yn erbyn y cloc yn Awstralia dros y penwythnos

Pencampwr Byd o Ffos y ffin

Mair Jones

Joshua Tarling yn ennill medal Aur ym Mhencampwriaeth Beicio y Byd yn Awstralia.
FB_IMG_1663770996191

Baglan 17 – 70 Aberaeron

Haydn Lewis

Dechrau da i gystadleuaeth y cwpan

Beth fydd ynghau ar ddiwrnod angladd Brenhines Lloegr?

Ifan Meredith

Yn dilyn ei marwolaeth, daeth cadarnhad fod Gŵyl Banc i ddynodi angladd Brenhines Elizabeth II
9B65C0DD-037F-4636-91AF

Aelod Iau a Hyn y Flwyddyn CFfI Felinfach

Alaw Fflur Jones

Cyhoeddi Aelod Iau a Hyn y flwyddyn a chroesawi aelodau newydd
5D431430-9BA2-477B-82CA-D19F7E6BEEDC

Bendithio Mynwent Newydd Eglwys Llanwyddalis Dihewyd

Manon Wright

Pen llanw gwaith caled aelodau’r Eglwys!
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.24-1

Cwrdd â’r Criw – Swyddogion newydd CFfI Felinfach!

Alaw Fflur Jones

Dewch i nabod swyddogion newydd CFfI Felinfach eleni…

Cribyniaid yn crwydro

Euros Lewis

Ar drywydd Dewi Emrys

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Gwobrwyo Gwirfoddolwyr Clwb Criced Lleol

Alwen Thomas

Paul Graham ac Arif Saad o Glwb Criced Aberaeron yn serennu

A fuoch chi ’rioed yn morio?

Steff Rees (Cered)

Sesiynau chwaraeon dŵr Cymraeg yn y Cei yn boblogaidd
Screenshot-2022-09-08-at-10.46.10

O’r Cae Chwaraeon, i’r Sioe Frenhinol i Deithiau Tramor – CFfI Felinfach

Alaw Fflur Jones

Hynt ac helynt aelodau C.Ff.I. Felinfach yn ystod y misoedd diwethaf!

‘Gollyngiadau carthion yn peryglu diwydiant twristiaeth Ceredigion’

“Fe fydd yn sgandal llwyr os na fydd partneriaeth Llafur-Plaid Cymru ym Mae Caerdydd yn gweithredu ar frys i roi terfyn ar ddympio carthion”
304844063_5119787664815708

CFfI Felinfach yn dechrau nôl – ffansi ymuno?

Alaw Fflur Jones

Dere i ymuno â Felinfach, Nos Lun 12 Fedi am 7:30 yn Neuadd Felinfach!

Sesiynau hyfforddi Clwb Pêl-droed Felinfach i ferched yn dychwelyd heno (5ed o Fedi)

Rhodri Jones

Mae nos Lun yn gyfle i ferched ifanc ddatblygu eu sgiliau peldroed!

Lansio Aeron360 yn dechrau ar don newydd o wefannau bro

Ar flaen y gad gyda’r don newydd mae cymuned Dyffryn Aeron ac Aberaeron

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach