Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol

Ysgol Dyffryn Aeron

Nia Lloyd Thomas

Diweddariad Ysgol Dyffryn Aeron
Rhys-Bwtch-yn-sgoro

Gobaith am ddyrchafiad yn pylu

Haydn Lewis

Aberaeron 22 – 26 Talacharn
1

Parti Mawr i Lawnsio Menter Fawr

Euros Lewis

PITSA A BAR A CHYWYDD A WHARE
Penfro-Cwpan

Chwech trosgais ac i’r ffeinal!

Haydn Lewis

Aberaeon drwodd i ffeinal Cwpan Sir Benfro
6F7BBAA0-49EC-4C30-A80B

Dau grwt lleol yn curo Lloegr neithiwr!

Mair Jones

Llongyfarchiadau – Cymru C- 1 Lloegr C – 0
1

Bingo!

Ffion Evans

Noson Bingo Ysgol Ciliau Parc
F1B33676-8FC0-486C-9399

Eisteddfod Ddawns yr Urdd yng Ngheredigion

Chris Jones

Llwyddiant mawr i gwmni dawnsio Stryd Bach yn Llanbedr Pont Steffan
Sorela

Dathlu Gŵyl Dewi

Haydn Lewis

Sorela a Hywel Dolgwartheg

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Eisteddfod Sir yr Urdd

Carys Mai

Hynt a helynt cystadleuwyr Dyffryn Aeron

Croesawu arian all adfer gwasanaeth y Bwcabus yn y gorllewin

Cadi Dafydd

“Roedd colli’r gwasanaeth Bwcabus rai misoedd yn ôl yn ergyd fawr iawn i ardal de Ceredigion, gogledd Sir Gâr a gogledd Sir Benfro”
Llond-y-lle

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Ffion Evans

Bore Coffi Ysgol Ciliau Parc

Cymeradwyo enw ysgol gynradd newydd ger Aberaeron

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Ysgol Dyffryn Aeron yn tynnu pum ysgol neu sefydliad addysg ynghyd ar un safle
Llun o holl gast y Ddrama 'Pwy yw dy gymydog?'

C.Ff.I Felinfach – Buddugoliaeth ennill cystadleuaeth Drama C.Ff.I Ceredigion 2024

Alaw Jones

Wedi wythnos llawn o gystadlu yn Theatr Felinfach, y clwb lleol aeth â’r tlws ar ddiwedd y cystadlu
Screenshot_20240220-192646_Messenger-1

Felinfach 3 – Bargod Rangers 1

Ianto Jones

2il Rownd Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies

Prif Weithredwr newydd i Barcud

Janice Thomas

Cwmni Tai Barcud yn apwyntio brodor o Ddyffryn Aeron i arwain gwaith Gymdeithas

Dathlu Dydd Miwsig Cymru yn y Vale

Carys Mai

gyda Lowri Evans a Robin Rae

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy