Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

3BCD89CD-D0F0-40B2-8671

Ieuenctid Aberaeron yn serennu yn Llanymddyfri!

Mair Jones

Llwyddiant Ysgubol yn Eisteddfod Sir Gâr.

Blog byw Aeron360 o’r Rali

Carys Mai

Y diweddara’ o Rali CFFI Ceredigion o Fferm Perth Neuadd

Eisteddfod yr Urdd Ysgol Ciliau Parc

Ffion Evans

Diwrnod prysur yn yr heulwen yn Llanymddyfri

Llwyddiant yn yr Ŵyl Haf

Mair Jones

Merched Cylch Aeron ar y brig!

Ethol Maldwyn Lewis yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion am y flwyddyn

Lowri Larsen

“O ran blaenoriaethau, buddion pobol Ceredigion ac asedau’r tir yw’r blaenoriaethau,” meddai’r Cadeirydd newydd

Cerdded i godi arian

Dylan Iorwerth

Undodiaid Aeron Teifi’n cefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Pedair

19:30, 23 Mehefin 2023 (£15 | £14 | £13)

Jemima

13:00, 26 Mehefin 2023 (£10 | £7)

Jemima

10:00, 27 Mehefin 2023 (£10 | £7)

Sioe Haf Canolbarth Cymru/Mid Wales Summer Show

09:00, 20 Awst 2023 (£5 i Oedolion. Plant dan 12 am ddim)

Poblogaidd wythnos hon

Cam arloesol i ddysgu cerddoriaeth yn yr ysgol

Ifan Meredith

Cyflwyno cynllun Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth yn ysgolion Ceredigion.
20230516_191424

Dewis Brenin a Brenhines Ciliau Aeron

Alwen Thomas

Cynnal disgo i ddewis Brenin a Brenhines ar gyfer Carnifal y pentref

Cynnal rali wrth-hiliaeth yn Aberystwyth

Lowri Larsen

“Hyd yn oed yng ngorllewin Cymru a’r canolbarth mae problem gyda hiliaeth, ambell waith mae pobol yn teimlo’i fod yn bell i ffwrdd o’r gymdeithas yma”

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd yng nghanol Ceredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynlluniau ar y gweill i godi Ysgol Gynradd Dyffryn Aeron ar safle tir glas yn Felinfach
Gethin-Dafis

Aberaeron 44 – 27 Talacharn

Haydn Lewis

Glwedd o rygbi ar Barc Drefach

Disgwyl cymeradwyo ysgol gynradd Gymraeg newydd yng Ngheredigion

Mae disgwyl i’r ysgol gael ei chodi yn Felinfach

Taith Tractors yn Dathlu’r Deg

Janice Thomas

Criw codi arian yn dathlu degawd o ewyllys da
Steff-Bwtch

Llanbed 25 – 21 Aberaeron

Haydn Lewis

Gêm gyffrous ar Heol y Gogledd

‘Ddoe, Heddi a Fory’

Sioned Elias-Davies

‘Ceredigion…. Y sir sy’n llawn hanes a chwedlau! Ond beth am yfory?’

Cwmni gosod mesurau arbed ynni ‘wedi bod yn defnyddio logo Cyngor Ceredigion heb ganiatâd’

“Os bydd y cwmni yn parhau i ddefnyddio ein logo, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol priodol yn eu herbyn”
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach