Aeron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Aeron ac Aberaeron

Cymeradwyo enw ysgol gynradd newydd ger Aberaeron

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Ysgol Dyffryn Aeron yn tynnu pum ysgol neu sefydliad addysg ynghyd ar un safle
Llun o holl gast y Ddrama 'Pwy yw dy gymydog?'

C.Ff.I Felinfach – Buddugoliaeth ennill cystadleuaeth Drama C.Ff.I Ceredigion 2024

Alaw Jones

Wedi wythnos llawn o gystadlu yn Theatr Felinfach, y clwb lleol aeth â’r tlws ar ddiwedd y cystadlu
Screenshot_20240220-192646_Messenger-1

Felinfach 3 – Bargod Rangers 1

Ianto Jones

2il Rownd Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies

Prif Weithredwr newydd i Barcud

Janice Thomas

Cwmni Tai Barcud yn apwyntio brodor o Ddyffryn Aeron i arwain gwaith Gymdeithas

Dathlu Dydd Miwsig Cymru yn y Vale

Carys Mai

gyda Lowri Evans a Robin Rae

Ystyried cau ffatri Sensient yn “newyddion difrifol” a “sobor o bryderus”

Mae Elin Jones a Ben Lake, sy’n cynrychioli Ceredigion, wedi ymateb i adroddiadau y gallai ffatri sy’n cyflogi 100 o bobol gau
Cian-3

Tyrfa fawr ar Barc Drefach

Haydn Lewis

Aberaeron 41 – 0 Llanybydder

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cabinet-Ceredigion-23-Ion-2024

Ceredigion yn llonni bobol Cribyn

Euros Lewis

Prynu’r ysgol nawr yn bosibilrwydd go iawn

Cymeradwyo cynnig ysgol i’r gymuned ei phrynu

Mae bwriad i droi’r hen ysgol yn ganolfan i’r gymuned

Plant Aberaeron yn ‘Loncian i Landdwyn’.

Mair Jones

Digwyddiad arbennig yn uno cymuned er budd plant yr Ysgol Gynradd. 
Elliw-Dafydd

Her newydd (arall!) i Elliw

Euros Lewis

Cwmni lleol yn penodi merch leol
IMG_5182

Hyd y Pwrs – yn Fyw!

Ffion Jones

Noson i’w chofio yn Nhafarn y Vale

Gallai treth y cyngor godi gymaint â 14% yng Ngheredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’n cyfateb i £216 ychwanegol y flwyddyn wrth i’r Cyngor ddweud eu bod nhw’n wynebu eu “cyllideb fwyaf difrifol eto”
Steff-a-Rhys-Bwtch

Buddugoliaeth arall!

Haydn Lewis

Penfro 5 – 34 Aberaeron

Tîm Talwrn o Dafarn y Vale

Ianto Jones

Mentro i fyd y talyrna

Blwyddyn newydd, cychwyn newydd i Rhian a HAHAV

Deian Creunant

Mae’r elusen hosbis yn y cartref yng Ngheredigion, HAHAV, wedi penodi Rhian Dafydd yn Brif Swyddog.
Matthew-Harries-Neyland

Perfformiad disglair

Haydn Lewis

Aberaeron 49 – 14 Neyland
305577213_577129444203851

Trysordy Cymru

Gemwaith | Siop anrhegion a stocwyr swyddogol Clogau | Aur Cymru | Carrie Elspeth a mwy

LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach