calendr360

Heddiw 21 Mawrth 2023

Y Sŵn (12A)

19:30 (£5)
Yn 1979, fe ddaeth Margaret Thatcher i rym gyda maniffesto ag addawodd sefydliad sianel deledu yn y Gymraeg.

Dydd Iau 23 Mawrth 2023

Cyfarfod Agored Cofio Ciliau Parc

19:30
Cyfarfod agored i ddechrau trefnu digwyddiadau i ddathlu hanes Ysgol Ciliau Parc cyn i’r ysgol gau yn 2024.

Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Bronwen Lewis – More From The Living Room 2023

19:30 (£23 | £22 | £15)
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei thaith yn 2022, mae Bronwen yn ol gyda ‘More From The Living Room.’  Yn ail-greu hud o’i gigs rhithiol ar lwyfan, mi fydd Bronwen yn perfformio …

Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Noson i gofio Mr a Mrs Llywelyn

19:30
Am dros 20 mlynedd bu Mr a Mrs Llywelyn yn byw yn Nhy’r Ysgol, Cribyn – yntau yn brifathro’r ysgol a hithau’n athrawes yn nifer o ysgolion y cyffiniau.

Dydd Iau 6 Ebrill 2023

Ddoe, Heddi a Fory

19:00 (£8 | £7 | £6)
Dewch i fwynhau dangosiad gan holl aelodau Ysgol Berfformio Theatr Felinfach wrth iddynt actio, canu a dawnsio detholiadau allan o’r archif, perfformiadau modern a darnau gwreiddiol.  …

Dydd Sadwrn 22 Ebrill 2023

Sioe Feirch Llanbed

09:30 (£)
Sioe Feirch Llanbed Beirniaiad:- Adran/Section A – Mr G Price, Littlewern Stud Adran/Section B- Mr Price Jones, Nant y Bai Stud Adran/Section C – Ms G Heppenstall, Glynwyn Stud …

Dydd Sul 20 Awst 2023

Sioe Haf Canolbarth Cymru/Mid Wales Summer Show

09:00 (£5 i Oedolion. Plant dan 12 am ddim)
Sioe Ceffylau gyda dosbarthiadau dan gyfrwy ac yn llaw/Horse show with classes for both ridden and in hand.