Eisteddfod Ysgol Ciliau Parc

Pawb yn mentro i’r llwyfan i berfformio!

Ffion Evans
gan Ffion Evans
Eisteddfod

Balchder!

Derbyn

Enillwyr Dosbarth Derbyn

Bl1a2

Enillwyr Blwyddyn 1 a 2

Bl3a4

Enillwyr Blwyddyn 3 a 4

Bl5a6

Enillwyr Blwyddyn 5 a 6

Cor

Y corau yn canu


Wel am ddiwrnod da cafwyd heddiw yn Eisteddfod Ysgol Ciliau Parc. Llongyfarchiadau i bob un plentyn am wneud eu gorau glas ar lwyfan neuadd y pentref.

Diolch i Donald Morgan, Llanrhystud am feirniadu. Cafodd ddiwrnod caled gan mai fe oedd yn beirniadu’r canu a’r adrodd! Diolch hefyd i Miss Lois am gyfeilio mor hwylus.

Dyma’r canlyniadau.

Canu – Derbyn

1af: Leti-Grês

2il: Elliw

3ydd: Seren

Llefaru – Derbyn

1af: Nel

2il: Leti-Grês

3ydd: Elliw

Llawysgrifen – Derbyn

1af: Leti-Grês

2il: Elliw a Nel

3ydd: Aderyn ac Austin

Celf – Derbyn

1af: Aderyn

2il: Elliw ac Austin

3ydd: Elis ac Elsi

Canu – Blwyddyn 1 a 2

1af: Cadi-Alys

2il: Cadi a Siân

3ydd: Fflur

Llefaru – Blwyddyn 1 a 2

1af: Fflur

2il: Arthur a Malia

3ydd: Siân a George

Llawysgrifen – Blwyddyn 1 a 2

1af: Cadi

2il: Arthur

3ydd: Siân

Celf – Blwyddyn 1 a 2

1af: Dewi

2il: Siôn

3ydd: Penny

Canu – Blwyddyn 3 a 4

1af: Myfi

2il: Anest ac Angharad

3ydd: Osian ac Emma

Llefaru – Blwyddyn 3 a 4

1af: Myfi

2il: Osian ac Angharad

3ydd: Anest a Millie

Llawysgrifen – Blwyddyn 3 a 4

1af: Myfi

2il: Gruff D

3ydd: Emma

Celf – Blwyddyn 3 a 4

1af: Hana

2il: Gruff H a Millie

3ydd: Angharad a Gwenno

Canu – Blwyddyn 5 a 6

1af: Evelyn

2il: Gwenno a Wickham

3ydd: Dulas, Gwenllïan a Siôn Alun

Llefaru – Blwyddyn 5 a 6

1af: Bethan

2il: Annie

3ydd: Lili-Wen a Meian

Llawysgrifen – Blwyddyn 5 a 6

1af: Meian

2il: Annie

3ydd: Cari

Celf

– Blwyddyn 5 a 6

1af: Bethan

2il: Jac a Jack

3ydd: Cerys ac Ifan

Côr

1af – Nantfaen

2il – Mydr

3ydd Aeron