Dathlu Gŵyl Dewi

Sorela a Hywel Dolgwartheg

Haydn Lewis
gan Haydn Lewis
Sorela

Hywel yng nghanol y merched

Cafwyd noson arbennig yng Nghlwb Chwaraeon Aberaeron nos Wener i ddathlu Gŵyl Dewi.

Trefnwyd y noson gan Ferched y Wawr Cylch Aeron a cafodd y gynulleidfa eu diddanu gan berfformiad acapela i’w gofio gan Sorela, gyda Hywel Dolgwartheg yn diddanu pawb gyda’i streaon difyr.

Braf oedd gweld y clwb yn llawn gyda phob sedd wedi ei chymryd.

Diolch i Lena Jenkins am arwain y noson mor grefftus.