Eisteddfod Sir yr Urdd

Hynt a helynt cystadleuwyr Dyffryn Aeron

Carys Mai
gan Carys Mai

Cystadleuwyr ledled Ceredigion wedi codi’n fore heddi yn barod i gymryd rhan yn Eisteddfod Sir yr Urdd ym Mhafiliwn Bont.

Pob lwc i bawb o Ddyffryn Aeron!

Blog byw – bydd diweddariadau yn ymddangos isod.

17:38

A canlyniad ola’r dydd…. cystadleuaeth y Côr (Ysgolion dros 150 o blant)

1af Ysgol Gymraeg

2il Ysgol y Ddwylan

17:36

Canlyniad Cân Actol (Adrannau/Ysgolion hyd at 100 o blant)

1af Adran Dyffryn Aeron

17:35

Canlyniad Grŵp Llefaru

1af Ysgol Bro Teifi

2il Ysgol Mynach

3ydd Ysgol Dyffryn Cledlyn

17:34

Canlyniad Côr (Ysgolion hyd at 150 o blant)

1af Ysgol y Dderi

2il Ysgol Llanilar

3ydd Ysgol Ciliau Parc

17:27

Diweddglo i ddiwrnod da o gystadlu – côr Ysgol Gymraeg ac Ysgol y Ddwylan yn canu encore gyda’i gilydd.

Canlyniadau ola’r dydd ar y ffordd…

17:16

Perfformiad gwych gan Adran Dyffryn Aeron yn y Gân Actol. Yn ystod y perfformiad welon ni Mamgu a Dadcu yn mentro i Sbaen ar eu gwyliau ond ar ôl trio bwyd tapas, gweld matador a’r tarw, a bolaheulo ar y traeth, dyma nhw’n dod i’r casgliad bod unman yn debyg i adre.

16:58

Canlyniad Cân Actol (Ysgolion dros 100 o blant)

1af Ysgol Gymraeg

16:56

Canlyniad Côr Dysgwyr

1af Ysgol Padarn Sant

16:55

Canlyniad Parti Deulais

1af Ysgol Bro Teifi

2il Ysgol Penrhyncoch

16:49

Ysgol Felinfach a’r ystlum yn cystadlu yn y Grŵp Llefaru.