Eisteddfod Ddawns yr Urdd yng Ngheredigion

Llwyddiant mawr i gwmni dawnsio Stryd Bach yn Llanbedr Pont Steffan

gan Chris Jones
F1B33676-8FC0-486C-9399

Ffyrnig – Aelwyd Dynamik – 1af – Grwp Dawns hip hop stryd neu disgo , o dan 19 oed

270BF965-B65D-4DF0-A2D0

Karina Butler – 1af – Dawns unigol Stryd Disgo neu hip hop , Blwyddyn 6 a iau

E70EF467-6E9F-4ABD-A324

Seirian Cutler – 1af – Dawns unigol Stryd Disgo neu hip hop Blwyddyn 7,8 a 9

Daeth llwyddiant mawr i gwmni dawns bychan yn Llanbedr Pont Steffan yn y Sir eleni dan ofal yr athro dawns Chris Jones.
Bydd y myfyrwyr uchod yn cynrychioli Ceredigion ym Maldwyn ar gyfer Eisteddfod yr Urdd eleni ym mis Mai. Llongyfarchiadau mawr, a phob lwc!