Cipio Cais Colli’r Cwpan

Hwre Hefin

Aled Bont Jones
gan Aled Bont Jones

Adroddiad arbennig gan Haydn Lewis fel arfer, ac yn crynhoi hynt ac helynt Clwb Rygbi Aberaeron yn berffaith ar ddiwedd tymor cofiadwy yn hanes y clwb.  Does dim gwarth wrth orffen yn ail tu ôl i dîm cryf Talacharn yn Adran 3A y Gorllewin y tymor yma.  Dim gwarth chwaith wrth golli i dîm cryfach Dinbych-y-Pysgod yn rownd derfynol Cwpan Sir Benfro Sadwrn diwethaf.  Hollol wrthwyneb i ddweud y gwir, gan i’r Gwylanod ymladd tan yr eiliadau olaf un, gan gloi’r tymor efo cais hyfryd Hefin Williams, wedi chwarae medrus i arwain i fyny hyd at symudiad olaf y gêm ar bnawn o heulwen braf ar Barc Lloyd Thomas yng Nghrymych.

Yn ogystal ag adroddiadau cynhwysfawr Haydn, rhaid peidio anghofio lluniau y ffotograffydd celfydd, Rhys Hafod.  Mae sawl chwaraewr sy’n gwisgo’r crysau glas a melyn wedi serenu y tymor yma, ond mae perfformiad Rhys oddi ar y cae efo’r camera yn haeddu cwpan a phencampwriaeth yn ei hunan.