Carnifal Ciliau Aeron

Diwrnod Penigamp!

gan Alwen Thomas
pro-tlzefTLE

Y Brenin, Brenhines a’r Osgordd.

pro-NR4xRBIh

Y Frenhines, Lili-Wen Storer yn cael ei choroni gan y beirniad Jenine Hubbard

pro-u8GVoV2I

Y Brenin, Siôn Alun Davies, yn cael ei goroni gan y beirniad David Hubbard.

pro-pcU7pb8V

Y Brenin, Brenhines a’r Beirniaid.

pro-7e2iTemv

Enillwyr Plant 2 oed ac iau

pro-Px5t9aQb

Enillwyr Plant Meithrin a Dosbarth Derbyn

pro-IzBCLDfj

Enillwyr Plant Blwyddyn 1 a 2

pro-2Oqj5txG

Enillwyr Plant Blwyddyn 3 a 4

pro-0geUOd1B

Enillwyr Plant Blwyddyn 5 a 6

pro-LwMfo3mF

Enillwyr Plant Cynradd ac Oedolion

pro-9cXyPhnp

Enillwyr Cymeriad Gorau oddi ar y Teledu

pro-fdLYryE1

Enillwyr Pâr Gorau

pro-EwBiEr59

Enillydd yr Enillwyr

pro-rQWsur1T
pro-lHfmiTCT
pro-b7wzzdcx

Cafwyd diwrnod arbennig brynhawn ddoe, dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024, yng Ngharnifal Ciliau Aeron.

Brenin, Brenhines a Gosgordd y Carnifal

Y Brenin eleni oedd Siôn Alun Davies, a’r Frenhines oedd Lili-Wen Storer. Gydag Ysgolion Ciliau Parc, Dihewyd a Felinfach yn uno ym mis Ionawr gydag agoriad Ysgol Dyffryn Aeron, efallai taw dyma’r tro olaf y byddai Brenin, Brenhines a Gosgordd yng Ngharnifal Ciliau Aeron. Felly, er mwyn sicrhau bod pob un plentyn presennol Ysgol Ciliau Parc wedi cael cyfle i fod yn rhan o’r osgordd, gwahoddwyd disgyblion blynyddoedd 1, Derbyn a Derbyn Bach i fod yn rhan o’r osgordd eleni. A dyma nhw:

Blwyddyn 1: Benjamin Eadon, Cadi-Alys Garner Evans, Thomas Fear, Malia Jones, Cadi Lewis, Fflur Thomas, George Robertson, Osshi Lewis, Fergus Lewis, Rudy Lovell, Siôn Davies, Penny Fresle,

Derbyn: Elliw Williams, Leti-Grês Davies, Nel Evans, Aderyn Brown, Seren Perry, Elis Davies, Dion Davies

Derbyn Bach: Connie Lovell, Bryn Edkins, Osian Lewis,

Y beirniaid eleni oedd David a Jenine Hubbard, sydd wedi ymgartrefu yn y pentref yn ddiweddar.

Cafwyd cefnogaeth dda iawn i’r cystadlaethau gwisg ffansi, a dyma’r canlyniadau:

Plant 2 oed ac iau

1af – Elen Perry (Tylwythen Deg)

2il – Dafydd Rose (Josh Tarling)

3ydd – Idris Lewis (Ben Lake)

Plant Meithrin a Dosbarth Derbyn

1af – Leti-Grês Davies (Taylor Swift)

2il – Levi Davies (Woody)

3ydd – Bryn Edkins (Paddington Bear)

Plant Blynyddoedd 1 a 2

1af – Fflur Thomas (Bookworm – sy’n gwrthwynebu ail-leoli Llyfrgell Aberaeron)

2il – Dewi Evans (Marchogwr Deinosor)

3ydd – Cadi-Alys Garner Evans (cheerleader Louis Rees-Zammit)

Plant Blynyddoedd 3 a 4

1af – Gruff Dafydd (Louis Rees-Zammit)

2il – Ffion Evans (gymnastwraig)

3ydd – Bleddyn Thomas (Gweithiwr Amddiffynfa Harbwr Aberaeron)

Plant Blynyddoedd 5 a 6

1af – Lili-Wen Storer (Syffrajet)

2il – Gwenno Dafydd (Taylor Swift)

Plant Uwchradd ac Oedolion

1af – Meinir Edwards (Nessa)

2il – Lea Thomas (Vote for Granny)

3ydd – Dylan Williams (Gerald)

Cymeriad Gorau oddi ar y Teledu

1af – Gruff Dafydd (Gary Linekar)

2il – Fflur Thomas (Wonderworm)

3ydd – Alwen Thomas (Dipsy)

Pâr neu Grŵp Gorau

1af – Nel a Rhun Evans (Swiftie Mwya Ceredigion – Ben Swiftie!)

Enillydd yr Enillwyr – Leti-Grês Davies (Taylor Swift)

Yn dilyn y cystadlaethau gwisg ffansi cynhaliwyd rasus amrywiol, cystadleuaeth taflu weli, tynnu’r gelyn, ac yna cafwyd gemau ‘It’s A Knockout’ gyda phawb wrh eu boddau.

Roedd hi mor braf i weld y gymuned yn dod at ei gilydd a phawb yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd. Mawr yw’r diolch i bawb a oedd yn rhan o drefniadau’r diwrnod ac a gyfrannodd at lwyddiant y Carnifal.

Cofiwch gefnogi Carnifal Ciliau Aeron 2025!

Dweud eich dweud