Cyflwyno medalau am wasanaeth di-flino.

Hoelion wyth CPD Aberaeron yn cael eu anrhydeddu.

gan Mair Jones
0F0FC0F1-649E-4EFF-95A5

Wyn Lewis (CPC) Anne Jenkins, Wil Lloyd Williams Is-Lywydd CPC), Rob Owen

Heddiw, cydnabyddwyd gwaith di-flino dau o hoelion wyth CPD Aberaeron gyda medalau am dros 40 mlynedd o wasanaeth i’r Clwb.
Bu Rob Owen yn chwaraewr, hyfforddwr a chadeirydd y Clwb, tra bu Anne Jenkins yn gweithio yn ddiwedd tu ôl i’r llenni yn enwedig gyda’r timau iau a threfniadau’r Ŵyl Bêl Droed flynyddol.
Fe gyflwynwyd y medalau gan Wil Lloyd Williams (Is-Lywydd CPC).