Mair Jones

Mair Jones

6F7BBAA0-49EC-4C30-A80B

Dau grwt lleol yn curo Lloegr neithiwr!

Mair Jones

Llongyfarchiadau – Cymru C- 1 Lloegr C – 0

Plant Aberaeron yn ‘Loncian i Landdwyn’.

Mair Jones

Digwyddiad arbennig yn uno cymuned er budd plant yr Ysgol Gynradd. 
FE9E82FF-7788-46C3-BEBF

Dewch i Ŵyl Lyfrau Aberaeron

Mair Jones

Llond Neuadd o lyfrau ac awduron.

Llwyddiant i Dylan dros yr haf

Mair Jones

Bachgen 8 oed o Aberaeron yn bencampwr Triathlon Tristar.
0F0FC0F1-649E-4EFF-95A5

Cyflwyno medalau am wasanaeth di-flino.

Mair Jones

Hoelion wyth CPD Aberaeron yn cael eu anrhydeddu.

O Aberaeron i Boduan! 

Mair Jones

Ail-gylchu ac ail-ddefnyddio arwyddion Steddfod. 

Pencampwriaeth arall i Josh

Mair Jones

Llongyfarchiadau i’r crwt o Ffos-y-ffin!
3BCD89CD-D0F0-40B2-8671

Ieuenctid Aberaeron yn serennu yn Llanymddyfri!

Mair Jones

Llwyddiant Ysgubol yn Eisteddfod Sir Gâr.

Llwyddiant yn yr Ŵyl Haf

Mair Jones

Merched Cylch Aeron ar y brig!