Blog byw Sioe Cynnyrch a Chrefft Ciliau Aeron

Pwy fydd yn fuddugol ym mhob dosbarth?

gan Alwen Thomas

Ymunwch â ni drwy gydol y dydd am y newyddion diweddaraf o’r Sioe.

18:51

20230910_164530

Enillydd yr Adran Flodau – Ceridwen Morgans

18:50

20230910_164459

Enillydd yr Adran Gwaith Llaw – Llinos Evans

18:43

20230910_164419

Enillydd yr Adran Goginio – Mererid Jones

18:42

Enillydd Adran Blwyddyn 6 – Jack Davies

Enillydd Adran Uwchradd – Lea Thomas

18:40

Enillwyr Adran Blwyddyn 4 a 5 – Osian Williams a Meian Jenkins.

18:38

20230910_164201

Enillydd Blwyddyn 2 a 3 – Bleddyn Thomas

18:37

Enillydd Adran Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 – Fflur Thomas

18:36

20230910_151533

Canlyniadau Uwchradd.

18:35

20230910_151524-1
20230910_151529

Canlyniadau Blwyddyn 6

18:34

20230910_151506

Canlyniadau Blwyddyn 4 a 5.