Etholiad 2024: Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion Preseli

Dilynwch y diweddaraf o’r cyfri a chyfranwch i’r llif byw

Sion Wyn
gan Sion Wyn

Croeso i flog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yn Ysgol Bro Teifi.

Arhoswch gyda ni tan oriau mân y bore wrth i ni ddod â’r diweddaraf i chi o ganlyniad etholaeth newydd Ceredigion Preseli.

03:10

Mark Williams wedi cyrraedd… gwell hwyr na hwyrach! Ond, sbel fach to tan y canlyniad…

02:25

Dau lun o ddau gyfnod gwahanol o’r noson.

Y cynta – y canolbwyntio, wrth i dimau ymgyrchu y pleidiau samplo’r pleidleisiau.

Yr ail – te a snacks ac ‘ymlacio’ mae’r timau, wrth ddisgwyl y cyfri. Ac mae lot o gyfri i’w wneud…

01:54

Turnout o 61.38% yng Ngheredigion Preseli.

(Er gwybodaeth, 71.34% oedd turnout Ceredigion yn 2019 – i lawr bron i 10% ar 2019)

01:25

Mae’r bocsys i gyd mewn, heb glywed y turnout eto! 

01:24

O’r samplau i ni’n clywed amdano, y ffigwr fwyaf syfrdanol i Blaid Cymru yw bocs ward Eglwyswrw gyda 69.8% o’r bleidlais. 

01:11

Sylwadau cynnar Aled Thomas o’r Ceidwadwyr

00:39

Os oes diddordeb da chi mewn shwt ma pethe’n siapo tu fas i’r sir ma, ewch i flog byw golwg360 lle cewch glywed y sylwebaeth a’r sïon ar draws Cymru a thu hwnt.

00:35

Blog Byw o’r Etholiad yn 2019

Ni wedi bod yn twrio yn yr archif a drychwch ar beth ni di ffindo… Etholiad 2019 a Mark Williams yn datgan na fyddai’n sefyll eto fel Aelod Seneddol gan fod “20 mlynedd o wleidyddiaeth yn eitha’ digon”… tybed beth fydd ei ymateb yn dilyn y canlyniad y tro hwn? 

Edrychwch ar flog byw Etholiad 2019 yma!

00:26

17201355003631517160011134241040

Mae un sampl o’r pleidleisiau yn dangos 62% o’r bleidlais i Blaid Cymru. Allwch chi ddyfalu pa focs?

Cliw – tref.

Dyfalwch trwy bwyso Ymateb! 👇👇👇

00:25

Dyma fel oedd hi nôl yn Etholiad 2019 – Ben Lake yn cael ei ethol gyda mwyafrif o 37.9% o’r bleidlais, ond etholaeth dipyn yn wahanol yw hi eleni…