Drama Dihewyd

Gweithdy Drama Theatr Felin Fach

Plant Ysgol Dihewyd
gan Plant Ysgol Dihewyd
drama-1

Cyflwyno enwau i Anna

drama-2

Ymestyn fry!

drama-3

Dramatig iawn!

Ar fore ddydd Mercher, y chweched ar hugain o Hydref, fe ddaeth Anna o Theatr Felin Fach i gynnal gweithdy drama gyda ni. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys gemau sbri, fel capten yn dweud, ffa pob a gêm clai. Dywedodd plant y dosbarth fod y gemau yn hwyl, bywiog ac yn gyffrous. Mae modd ymuno gyda chlwb drama y theatr ar ôl hanner tymor!