Pencampwriaeth arall i Josh

Llongyfarchiadau i’r crwt o Ffos-y-ffin!

gan Mair Jones

Ddoe, enillodd Josh Tarling o Ffosyffin bencampwriaeth beicio yn erbyn y cloc TT Prydain.
Ef yw’r ieuengaf i wneud hynny. Llwyddodd i gyflawni’r cwrs mewn 48.50 munud