Blog byw Sioe Cynnyrch a Chrefft Ciliau Aeron

Pwy fydd yn fuddugol ym mhob dosbarth?

gan Alwen Thomas

Ymunwch â ni drwy gydol y dydd am y newyddion diweddaraf o’r Sioe.

19:03

Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y sioe – trefnwyr, stiwardiaid, beirniaid, cystadleuwyr, cefnogwyr…

19:01

20230910_164809

Rhian Thomas yn cyflwyno’r darian i brif enillydd y Sioe, sef Dorothy Salter. Llongyfarchiadau mawr iddi. 

18:59

20230910_164609
20230910_164612

Lluniau o’r dorf.

18:57

20230910_165155

Enillydd yr Adran Ffotograffiaeth – Alwen Thomas

18:56

20230910_164630

Enillydd yr Adran Gosod Blodau – Dorothy Salter

18:53

20230910_164553

Enillydd yr Adran Cynnyrch Gardd – Will Evans

18:51

20230910_164530

Enillydd yr Adran Flodau – Ceridwen Morgans

18:50

20230910_164459

Enillydd yr Adran Gwaith Llaw – Llinos Evans

18:43

20230910_164419

Enillydd yr Adran Goginio – Mererid Jones

18:42

Enillydd Adran Blwyddyn 6 – Jack Davies

Enillydd Adran Uwchradd – Lea Thomas