Cymeradwyo enw ysgol gynradd newydd ger Aberaeron

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Ysgol Dyffryn Aeron yn tynnu pum ysgol neu sefydliad addysg ynghyd ar un safle
Llun o holl gast y Ddrama 'Pwy yw dy gymydog?'

C.Ff.I Felinfach – Buddugoliaeth ennill cystadleuaeth Drama C.Ff.I Ceredigion 2024

Alaw Jones

Wedi wythnos llawn o gystadlu yn Theatr Felinfach, y clwb lleol aeth â’r tlws ar ddiwedd y cystadlu
Screenshot_20240220-192646_Messenger-1

Felinfach 3 – Bargod Rangers 1

Ianto Jones

2il Rownd Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies

Prif Weithredwr newydd i Barcud

Janice Thomas

Cwmni Tai Barcud yn apwyntio brodor o Ddyffryn Aeron i arwain gwaith Gymdeithas

Dathlu Dydd Miwsig Cymru yn y Vale

Carys Mai

gyda Lowri Evans a Robin Rae

Ystyried cau ffatri Sensient yn “newyddion difrifol” a “sobor o bryderus”

Mae Elin Jones a Ben Lake, sy’n cynrychioli Ceredigion, wedi ymateb i adroddiadau y gallai ffatri sy’n cyflogi 100 o bobol gau
Cian-3

Tyrfa fawr ar Barc Drefach

Haydn Lewis

Aberaeron 41 – 0 Llanybydder