Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

90A6EC69-DF81-4B26-AEA5

Alaw Fflur Jones yn ennill yn Eisteddfod gyntaf Penbre a Phorth Tywyn 

Dylan Lewis

Ennill Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc am stori fer yn ymdrin ag Iechyd Meddwl ac amaethyddiaeth