Rhodri Yn Cipio Dwy Wobr

Cinio Blynyddol Clwb Rygbi Aberaeron

Haydn Lewis
gan Haydn Lewis
Rhodri

Ryan Williams (hyfforddwr) yn cyflwyno tarian i Rhodri Jenkins

Cynhaliwyd cinio flynyddol y clwb rygbi nôs Sadwrn.

Dyma rhestr y chwraewyr wnaeth ennill y prif wobrau:

  • Prif Sgoriwr ceisiau: Morgan Llewelyn
  • Chwaraewr y cefnogwyr: Rhodri Jenkins
  • Chwaraewr y chwaraewyr: Gethin Jenkins
  • Chwaraewr yr hyfforddwyr: Rhodri Jenkins
  • Chwaraewr a’r cynnydd mwya`: Rhys Bwtch Jones
  • Ymarferwr gorau: Rhodri Thomas
  • Aelod y flwyddyn: Tudur Jenkins

Diolch i Bryan Beynon, Castle Green am y bwyd ardderchog ac i bawb wnaeth gyfrannu at noson hwylus.