Manon Wright

Manon Wright

Aberaeron

Dathlu Ysgol Gynradd Dihewyd

Manon Wright

Cyngerdd i ddathlu a chofio am Ysgol Gynradd Dihewyd.
5D431430-9BA2-477B-82CA-D19F7E6BEEDC

Bendithio Mynwent Newydd Eglwys Llanwyddalis Dihewyd

Manon Wright

Pen llanw gwaith caled aelodau’r Eglwys!