Cabinet-Ceredigion-23-Ion-2024

Ceredigion yn llonni bobol Cribyn

Euros Lewis

Prynu’r ysgol nawr yn bosibilrwydd go iawn

Cymeradwyo cynnig ysgol i’r gymuned ei phrynu

Mae bwriad i droi’r hen ysgol yn ganolfan i’r gymuned

Plant Aberaeron yn ‘Loncian i Landdwyn’.

Mair Jones

Digwyddiad arbennig yn uno cymuned er budd plant yr Ysgol Gynradd. 
Elliw-Dafydd

Her newydd (arall!) i Elliw

Euros Lewis

Cwmni lleol yn penodi merch leol
IMG_5182

Hyd y Pwrs – yn Fyw!

Ffion Jones

Noson i’w chofio yn Nhafarn y Vale

Gallai treth y cyngor godi gymaint â 14% yng Ngheredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’n cyfateb i £216 ychwanegol y flwyddyn wrth i’r Cyngor ddweud eu bod nhw’n wynebu eu “cyllideb fwyaf difrifol eto”
Steff-a-Rhys-Bwtch

Buddugoliaeth arall!

Haydn Lewis

Penfro 5 – 34 Aberaeron

Tîm Talwrn o Dafarn y Vale

Ianto Jones

Mentro i fyd y talyrna

Blwyddyn newydd, cychwyn newydd i Rhian a HAHAV

Deian Creunant

Mae’r elusen hosbis yn y cartref yng Ngheredigion, HAHAV, wedi penodi Rhian Dafydd yn Brif Swyddog.
Matthew-Harries-Neyland

Perfformiad disglair

Haydn Lewis

Aberaeron 49 – 14 Neyland