Alaw Fflur Jones

Alaw Fflur Jones

Felin-fach

5

Penwythnos preswyl ‘O syniad i sgript’ yn agosáu…

Alaw Fflur Jones

Sgriptio dramâu gwreiddiol newydd i gwmnïau drama, Clybiau Ffermwyr Ifanc a chymdeithasau lleol!

Prosiect newydd – ‘O Syniad i Sgript’

Alaw Fflur Jones

Sgen ti syniad am ddrama? Dyma dy gyfle di…
7CB6BFAB-F34A-4B9C-92E5

Sion Wyn – sdim dou heb dri!

Alaw Fflur Jones

Ymlaen nawr i Gymru ddydd Sadwrn – Aelod Iau CFfI Cymru amdani!

CFfI Felinfach: 3ydd gyda’i Syrcas!

Alaw Fflur Jones

Cyfle i wylio ail berfformiad Hanner Awr o Adloniant CFfI Felinfach o’r Syrcas…
9B65C0DD-037F-4636-91AF

Aelod Iau a Hyn y Flwyddyn CFfI Felinfach

Alaw Fflur Jones

Cyhoeddi Aelod Iau a Hyn y flwyddyn a chroesawi aelodau newydd
Screenshot-2022-09-09-at-12.16.24-1

Cwrdd â’r Criw – Swyddogion newydd CFfI Felinfach!

Alaw Fflur Jones

Dewch i nabod swyddogion newydd CFfI Felinfach eleni…
Screenshot-2022-09-08-at-10.46.10

O’r Cae Chwaraeon, i’r Sioe Frenhinol i Deithiau Tramor – CFfI Felinfach

Alaw Fflur Jones

Hynt ac helynt aelodau C.Ff.I. Felinfach yn ystod y misoedd diwethaf!
304844063_5119787664815708

CFfI Felinfach yn dechrau nôl – ffansi ymuno?

Alaw Fflur Jones

Dere i ymuno â Felinfach, Nos Lun 12 Fedi am 7:30 yn Neuadd Felinfach!